Drazí rodičové,

na Artura jsme dorazili v pořádku. Dovezli jsme všechny potraviny, rekvizity a kupodivu i děti (ztratil se pouze jeden mobil a lahev na pití, ale i to se dá považovat za úspěch). Jako hlavní hřeb dne dorazili i kuchaři, pan a paní Verčovi, takže tábor můžeme považovat za zahájený.

Vaši vedoucí