VEDOUCÍ

Anežka Tonová           

 • vystudovala konzervatoř Jaroslava Ježka obor saxofon, flétna
 • od roku 2006 vyučuje klavír, flétnu a saxofon
 • praxe vedoucího na letních táborech
 • absolvovala kurz hlavního vedoucího ozdravovacích pobytů pro děti
 • tel: 777 176 151
Anna Pospíšilová         

 

 • vystudovala vysokou školu UMPRUM ateliér supermédií a fotky
 • vystudovala střední umělecko-průmyslovou školu
 • pracovala v dětském studiu, kde vedla výtvarné kurzy
 • pracuje jako scénograf
 • tel: 604 662 368
Jirka Žák           

 • vystudoval konzervatoř Jaroslava Ježka obor saxofon, flétna
 • od roku 2006 vyučuje saxofon, zobcovou a příčnou flétnu
 • v letech 2007-2018 organizoval hudební kroužky Hudebníček a Hathóra na základních školách
 • vyučuje na ZUŠ Harmony v Dolních Břežanech
 • tel: 777 706 847
  Veronika Růžková           

 • student PedF UK, obor Vychovatelství
 • od roku 2008 oddílová vedoucí na letním dětském táboře
 • od roku 2013 působí jako zdravotník na dětských táborech, absolvovala kurz „zdravotníka zotavovacích akcí“
 • člen amatérského divadelního souboru Junioři
 • od roku 2013 lektor dramatického kroužku v DDM JM
 • pravidelná činnost s dětmi v rámci volnočasových aktivit (dětské dny, karnevaly)
 • tel: 777 226 765
Eliška Židek Blažková           

 • vystudovala střední grafickou školu, obor polygrafie
 • vystudovala vysokou školu poradenství v odborném vzdělávání
 • pracuje pro PrPom jako fotografka, lektorka a maskérka na zážitkových kurzech první pomoci
 • pracuje jako aufguss maser – SaunaSpot Dvorce
 • tel.:731 301 245

 

Anna Kopecká           

 • vystudovala Gymnázium Omská
 • studuje na Univerzitě Karlově sociologii
 • dříve se věnovala hře na klavír
Sofie Kandilarová           

 • vystudovala 1.KŠPA, grafický design
 • zajímá se o různé grafické techniky a rozvíjí svou volnou výtvarnou tvorbu

Adéla Veselá           

 • vystudovala Gymnázium Evropská, hudební obor
 • aktivně se věnuje hře na klavír a zpěvu
Lucie Křenková           

 • vystudovala SOŠ pro administrativu EU, obor právní administrativa
 • zajímá se o studium cizích jazyků
KUCHAŘI           

  • od roku 2017 vaří výborně na HVS Anežka
  • krycí jméno ,, pan a paní Verčovy“