VEDOUCÍ

Anežka Tonová       

 • vystudovala konzervatoř Jaroslava Ježka obor saxofon, flétna
 • od roku 2006 vyučuje klavír, flétnu a saxofon
 • praxe vedoucího na letních táborech
 • absolvovala kurz hlavního vedoucího ozdravovacích pobytů pro děti
 • tel: 777 176 151
Anna Pospíšilová     

 

 • vystudovala vysokou školu UMPRUM ateliér supermédií a fotky
 • vystudovala střední umělecko-průmyslovou školu
 • pracovala v dětském studiu, kde vedla výtvarné kurzy
 • pracuje jako výtvarník a scénograf
 • tel: 604 662 368
Jirka Žák       

 • vystudoval konzervatoř Jaroslava Ježka obor saxofon, flétna
 • od roku 2006 vyučuje saxofon, zobcovou a příčnou flétnu
 • v letech 2007-2018 organizoval hudební kroužky Hudebníček a Hathóra na základních školách
 • vyučuje na ZUŠ Harmony v Dolních Břežanech
 • tel: 777 706 847
  Veronika Růžková       

 • student PedF UK, obor Vychovatelství
 • od roku 2008 oddílová vedoucí na letním dětském táboře
 • od roku 2013 působí jako zdravotník na dětských táborech, absolvovala kurz „zdravotníka zotavovacích akcí“
 • člen amatérského divadelního souboru Junioři
 • od roku 2013 lektor dramatického kroužku v DDM JM
 • pravidelná činnost s dětmi v rámci volnočasových aktivit (dětské dny, karnevaly)
 • tel: 777 226 765
Eliška Blažková       

 • vystudovala střední grafickou školu, obor polygrafie
 • je studentem poradenství v odborném vzdělávání
 • pracuje šestým rokem pro PrPom jako fotografka, lektorka a maskérka na zážitkových kurzech první pomoci
 • třetím rokem pracuje jako aufguss maser – SaunaSpot Dvorce
 • je aktivním grafikem
 • tel.:731 301 245

 

Anna Kopecká       

 • studuje Gymnázium Omská
 • od roku 2017 praktikantkou na HVS Anežka
 • dříve se věnovala hře na klavír
Sofie Kandilarová       

 • studuje 1.KŠPA, grafický design
 • od roku 2017 praktikantkou na HVS Anežka
 • zajímá se o různé grafické techniky a rozvíjí svou volnou výtvarnou tvorbu

Adéla Veselá       

 • studuje Gymnázium Evropská, hudební obor
 • od roku 2017 praktikantkou na HVS Anežka
 • aktivně se věnuje hře na klavír a zpěvu
Lucie Křenková       

 • studuje SOŠ pro administrativu EU, obor právní administrativa
 • od roku 2017 praktikantkou na HVS Anežka
 • zajímá se o studium cizích jazyků
KUCHAŘI       

  • od roku 2017 vaří výborně na HVS Anežka
  • krycí jméno ,, pan a paní Verčovy“