V rámci nenarušování programu doporučujeme dětem si mobily nebrat. V případě, že ho přesto s sebou mít budou, budeme mobily vybírat a děti budou mít možnost se s Vámi spojit o poledním klidu. To je cca mezi 14:00 až 15:00. Za ztrátu nebo poškození mobilu neručíme.

O aktuálních událostech na soustředění Vás budeme pravidelně informovat na tomto webu. V případě potřeby je možné kontaktovat kohokoliv z vedoucích. (viz Kontakt)